Báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Vũng Tàu tiết kiệm 10%

5/5 - (489 bình chọn)

Contents

Bảng báo giá chi phí thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá Rẻ 24H

Báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Vũng Tàu tiết kiệm 10%

Báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Vũng Tàu tiết kiệm 10%

Bảng giá thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá Rẻ 24H

Stt Hạng mục lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Vũng Tàu Đơn giá (VNĐ)
01 Khảo sát và báo giá Miễn phí
02 Đi dây điện nguồn 150.000 – 250.000 VNĐ
03 Thay quạt hút, quạt thông gió trên tường 150.000 – 250.000 VNĐ
04 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió trên tường 200.000 – 300.000 VNĐ
05 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió trên tường có cắt tường 350.000 – 450.000 VNĐ
06 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần thạch cao 300.000 – 400.000 VNĐ
07 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần có ống 450.000 – 650.000 VNĐ
08 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió lên trần thạch cao 350.000 – 450.000 VNĐ

Bảng báo giá chi phí thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gia đình tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá Rẻ 24H

Bảng giá thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gia đình Panasonic tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá Rẻ 24H

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gia đình Panasonic tại Vũng Tàu

Đơn giá (VNĐ)
01 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Panasonic FV-20CUT1 729.000 – 829.000 VNĐ
02 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gắn tường Panasonic FV-10EGS1 606.000 – 706.000 VNĐ
03 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gắn tường Panasonic FV-15EGS1 678.000 – 778.000 VNĐ
04 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gắn tường Panasonic FV-25AUF1 1.110.000 – 1.210.000 VNĐ
05 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần Panasonic FV-17CU8 1.690.000 – 1.890.000 VNĐ
06 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần Panasonic FV-32CH9 4.810.000 – 5.310.000 VNĐ
07 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần Panasonic FV-15TGU1 698.000 – 798.000 VNĐ
08 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần Panasonic FV-24CD8 2.110.000 – 2.310.000 VNĐ
09 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần Panasonic FV-27CH9 3.390.000 – 3.690.000 VNĐ
10 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gắn tường Panasonic FV-20AU9 (1 chiều) 544.000 – 644.000 VNĐ
11 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gắn tường Panasonic FV-20RL7 (2 chiều) 1.170.000 – 1.270.000 VNĐ
12 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gắn tường Panasonic FV-25AU9 (1 chiều) 658.000 – 758.000 VNĐ
13 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gắn tường Panasonic FV-25RL7 (2 chiều) 1.270.000 – 1.470.000 VNĐ
14 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gắn tường Panasonic FV-30AU9 (1 chiều) 1.170.000 – 1.270.000 VNĐ
15 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gắn tường Panasonic FV-30RL6 (2 chiều) 1.620.000 – 1.820.000 VNĐ
16 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió ốp vách kính Panasonic FV-15WU4 6.220.000 – 6.720.000 VNĐ
17 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần, 2 cấp độ Panasonic FV-38CD8 6.090.000 – 6.490.000 VNĐ

Bảng giá thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gia đình Mitsubishi tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá Rẻ 24H

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gia đình Mitsubishi tại Vũng Tàu

Đơn giá (VNĐ)
01 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần Mitsubishi EX-15SC6T 520.000 – 620.000 VNĐ
02 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần Mitsubishi EX-20SC5T 658.000 – 758.000 VNĐ
03 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-25SKC5T 790.000 – 890.000 VNĐ
04 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần Mitsubishi EX-25SC5T (10-inch) 730.000 – 830.000 VNĐ
05 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-V-20SL6T 677.000 – 777.000 VNĐ
06 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-25SH5T 606.000 – 706.000 VNĐ
07 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần nối ống Mitsubishi VD-15Z4T6 1.950.000 – 2.150.000 VNĐ
08 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần nối ống Mitsubishi VD-10Z4T6 1.450.000 – 1.650.000 VNĐ
09 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-20SKC5T 707.000 – 807.000 VNĐ
10 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-15SK5-E 790.000 – 890.000 VNĐ
11 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần có nối ống gió Mitsubishi VD-10Z4T5-D 1.820.000 – 2.020.000 VNĐ
12 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần Mitsubishi VD-20ZP4T5 4.660.000 – 5.160.000 VNĐ
13 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-30SH5T 1.070.000 – 1.170.000 VNĐ
14 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió ốp vách kính Mitsubishi V-15SL3T 597.000 – 697.000 VNĐ
15 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần có nối ống gió Mitsubishi VD-15ZP4T5-D 2.820.000 – 3.020.000 VNĐ
16 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió ốp tường Mitsubishi EX-20SH5T 552.000 – 652.000 VNĐ
17 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần nối ống Mitsubishi VD-18Z4T5 3.570.000 – 3.870.000 VNĐ
 

Bảng giá thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gia đình khác tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá Rẻ 24H

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gia đình khác tại Vũng Tàu

Đơn giá (VNĐ)
01 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gắn tường Lioa EVF15B2 313.000 – 363.000 VNĐ
02 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió gắn trần Lioa EVF20CUT1 404.000 – 424.000 VNĐ
03 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Asia H08001 413.000 – 463.000 VNĐ
04 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Asia H1000 VNĐ1 434.000 – 484.000 VNĐ
05 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm tường MPE AF-150 405.000 – 455.000 VNĐ
06 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần MPE AFC-250 708.000 – 758.000 VNĐ
07 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần SenKo HT150 304.000 – 324.000 VNĐ
08 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần Senko HT200 300.000 – 320.000 VNĐ
09 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm trần Senko HT250 309.000 – 359.000 VNĐ
10 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm tường Senko H100 203.000 – 213.000 VNĐ
11 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm tường Senko H150 309.000 – 329.000 VNĐ
12 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió âm tường Senko H200 309.000 – 329.000 VNĐ
13 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Vinawind QTG150-PN 249.000 – 299.000 VNĐ
14 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Vinawind QTG200-PN 300.000 – 350.000 VNĐ
15 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Vinawind QTG250-PN 319.000 – 369.000 VNĐ
16 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió trần Lifan HT-20B 273.000 – 403.000 VNĐ
17 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Tolsen 249.000 – 566.000 VNĐ 

Bảng báo giá chi phí thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá Rẻ 24H

Bảng giá thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp Daisin tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá Rẻ 24H

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp Daisin tại Vũng Tàu

Đơn giá (VNĐ)
01 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp Dasin KVF-1025 698.000 – 798.000 VNĐ
02 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin KVF-1230 1.010.000 – 1.110.000 VNĐ
03 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin KIN-200 2.450.000 – 2.650.000 VNĐ
04 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin KVF-1845 2.710.000 – 2.910.000 VNĐ
05 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin KIN-300 3.050.000 – 3.350.000 VNĐ
06 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin KVF-2460 4.100.000 – 4.300.000 VNĐ
07 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin KIN-500 4.150.000 – 4.650.000 VNĐ
08 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió KVF-3076 4.480.000 – 4.980.000 VNĐ

Bảng giá thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp Deton tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá Rẻ 24H

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp Deton tại Vũng Tàu

Đơn giá (VNĐ)
01 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin vuông Deton FAG 889.000 – 1.000 VNĐ.000 VNĐ
02 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp Dasin âm trần Deton AT 1.300.000 – 2.520.000 VNĐ
03 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin công nghiệp vuông Deton FDV 2.100.000 – 2.400.000 VNĐ
04 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 25-4T 1.170.000 – 4.020.000 VNĐ
05 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 30-4T 1.190.000 – 1.290.000 VNĐ
06 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 35-4T 1.100.000 – 1.400.000 VNĐ
07 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 40-4T 1.660.000 – 1.860.000 VNĐ
08 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 50-4T 2.250.000 – 2.450.000 VNĐ
09 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin công nghiệp tròn Deton TAG 60-4T 3.040.000 – 3.440.000 VNĐ
10 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin công nghiệp vuông Deton FQD 60-4 5.260.000 – 5.760.000 VNĐ
11 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin công nghiệp tròn Deton DFT 2.750.000 – 3.870.000 VNĐ
12 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin công nghiệp Deton DFG5G-4 4.050.000 – 4.350.000 VNĐ
13 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin hướng trục cao áp Deton DFG4G-4 2.480.000 – 2.680.000 VNĐ
14 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin chống cháy nổ Deton SBFB30-4 8.070.000 – 8.370.000 VNĐ
15 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió Dasin hướng trục cao áp Deton DFG6G-4 10.510.000 – 11.110.000 VNĐ

Bảng giá thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp Soffnet tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá Rẻ 24H

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp Soffnet tại Vũng Tàu

Đơn giá (VNĐ)
01 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 122 5.060.000 – 5.660.000 VNĐ
02 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió hướng trục gián tiếp trung áp Soffnet T60C 6.220.000 – 6.720.000 VNĐ
03 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió độ ồn thấp Soffnet FA10-40 1.700.000 – 1.900.000 VNĐ
04 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió độ ồn thấp Soffnet FA10-35 1.520.000 – 1.620.000 VNĐ
05 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió hướng trục gián tiếp trung áp Soffnet T50C 6.070.000 – 6.670.000 VNĐ
06 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió hút gió Soffnet DF 60 3.040.000 – 3.240.000 VNĐ
07 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió hướng trục gián tiếp trung áp Soffnet T40C 5.060.000 – 5.560.000 VNĐ
08 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió hút Soffnet DF 40 2.330.000 – 2.530.000 VNĐ
09 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 138 5.550.000 – 6.050.000 VNĐ
10 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió hướng trục cao áp Soffnet FG 5G-2 4.440.000 – 4.840.000 VNĐ
11 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 90 4.550.000 – 4.950.000 VNĐ
12 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió hút gió Soffnet DF 70 3.440.000 – 3.840.000 VNĐ
13 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió vuông gián tiếp Soffnet DF 106 5.060.000 – 5.360.000 VNĐ
14 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió hút gió Soffnet DF 50 2.730.000 – 2.930.000 VNĐ
15 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió vuông trực tiếp Soffnet IDF 7.180.000 – 7.680.000 VNĐ
16 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió hướng trục cao áp Soffnet FG 4G-2 2.640.000 – 2.840.000 VNĐ

Bảng giá thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp Haiki tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá Rẻ 24H

Stt

Hạng mục lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp Haiki tại Vũng Tàu

Đơn giá (VNĐ)
01 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió vuông Haiki HKV25CL 749.000 – 849.000 VNĐ
02 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió vuông Haiki HKV30C 860.000 – 960.000 VNĐ
03 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió vuông Haiki HKV35C 1.090.000 – 1.190.000 VNĐ
04 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió vuông Haiki HKV50CL 1.770.000 – 1.970.000 VNĐ
05 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tròn Haiki HK30B 1.170.000 – 1.270.000 VNĐ
06 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tròn Haiki HK50B 2.050.000 – 2.150.000 VNĐ
07 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tròn Haiki HK60B 2.180.000 – 2.380.000 VNĐ
08 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công suất cao Haiki HK30G 1.670.000 – 1.770.000 VNĐ
09 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công suất cao Haiki HK35G 1.980.000 – 2.080.000 VNĐ
10 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công suất cao Haiki HKS40G 2.120.000 – 2.320.000 VNĐ
11 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công suất cao Haiki HKS60G 5.550.000 – 6.050.000 VNĐ
12 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp vuông Haiki LF400 2.290.000 – 2.490.000 VNĐ
13 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp vuông Haiki LF500 2.520.000 – 2.720.000 VNĐ
14 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp vuông Haiki LF900 3.530.000 – 3.930.000 VNĐ
15 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió công nghiệp vuông Haiki LF1100 4.000 VNĐ.000 – 4.200.000 VNĐ
16 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-2.5A-1.1 5.410.000 – 5.910.000 VNĐ
17 Lắp đặt quạt hút, quạt thông gió ly tâm tăng áp hút khói Haiki HK71-3.0A-1.5 6.350.000 – 6.850.000 VNĐ

Ghi chú: Bảng báo giá chi phí thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Vũng Tàu phụ thuộc vào vị trí lắp máy, cần đục tường, tường dầy 25cm, tường mỏng 10cm, đi dây điện… Quý khách vui lòng liên hệ ☎️ 0904.744.975 để được tư vấn báo giá miễn phí.

Thông tin liên hệ tư vấn báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Vũng Tàu

  • ☎️ Điện thoại: 0904.744.975
  • 🏪 Địa chỉ: Chi nhánh tại Vũng Tàu
  • 🌐 Website: Dichvudiennuochn.com
  • 📨 Mail: Baogiachongtham@gmail.com

Các bài viết liên quan dịch vụ lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Vũng Tàu

Bài Viết Liên Quan

Báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Hà Nội tiết kiệm 10% Báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Hà Nội tiết kiệm 10%
Contents1 Bảng báo giá chi phí thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Hà Nội – Dịch...
Báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Đồng Nai tiết kiệm 10% Báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Đồng Nai tiết kiệm 10%
Contents1 Bảng báo giá chi phí thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Đồng Nai – Dịch...
Báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Nhơn Trạch tiết kiệm 10% Báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Nhơn Trạch tiết kiệm 10%
Contents1 Bảng báo giá chi phí thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Nhơn Trạch – Dịch...
Báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Long Khánh tiết kiệm 10% Báo giá lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Long Khánh tiết kiệm 10%
Contents1 Bảng báo giá chi phí thi công lắp đặt quạt hút, quạt thông gió tại Long Khánh – Dịch...