Lắp hệ thống phun sương làm mát tại Biên Hoà【Tiết kiệm 10%】

5/5 - (314 bình chọn)

Contents

Tham khảo bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát tại Biên Hoà – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Lắp hệ thống phun sương làm mát tại Biên Hoà【Tiết kiệm 10%】

Lắp hệ thống phun sương làm mát tại Biên Hoà【Tiết kiệm 10%】

Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát tại Biên Hoà trọn gói – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát tại Biên Hoà trọn gói

Đơn giá tại Biên Hoà
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 5 béc 24V  Từ 725.000 – 750.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 10 béc 24V  Từ 800.000 – 850.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 15 béc 24V  Từ 900.000 – 950.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 20 béc 36V Từ 1.400.000 – 1.500.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 30 béc 36V  Từ 1.600.000 – 1.700.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 40 béc 36V  Từ 2.000.000 – 2.100.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 15 béc A70  Từ 1.250.000 – 1.300.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 20 béc Fog2807  Từ 1.950.000 – 2.000.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 30 béc Fog1109 Từ 2.300.000 – 2.400.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 50 béc Fog2106 Từ 3.050.000 – 3.200.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 70 béc Fog2703 Từ 3.750.000 – 3.900.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 100 béc Fog2703 Từ 4.100.000 – 4.200.000 vnđ 
✅ Lắp hệ thống phun sương làm mát 150 béc Deahan DH-150  Từ 6.100.000 – 6.300.000 vnđ 

Tham khảo bảng báo chi phí lắp hệ thống phun sương làm mát tại Biên Hoà chi tiết tùng hạng mục – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát 5 béc tại Biên Hoà – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát 5 béc tại Biên Hoà bao gồm

Đơn giá tại Biên Hoà
 1 Máy phun sương 

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 1.500.000 – 1.500.000 vnđ

10 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
5 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước   
==>> Hệ thống phun sương làm mát 5 chuyên dùng cho hộ gia đình hoặc các quán cafe nhỏ có diện tích dưới 15m2

Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát 10 béc tại Biên Hoà – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát 10 béc tại Biên Hoà bao gồm

Đơn giá tại Biên Hoà
1 Máy phun sương A60 TDC135 – 70

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 1.800.000 – 2.000.000 vnđ

20 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
10 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước  
==>> Hệ thống phun sương làm mát 10 chuyên dùng cho hộ gia đình, quán bia, quán cafe có diện tích khoảng 25m2

Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát 15 béc tại Biên Hoà – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát 15 béc tại Biên Hoà bao gồm

Đơn giá tại Biên Hoà
✅ 1 Máy phun sương A70

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 2.200.000 – 2.400.000 vnđ

✅ 25 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 15 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 15 chuyên dùng cho quán bia, quán cafe có diện tích khoảng 35m2

Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát 20 béc tại Biên Hoà – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát 20 béc tại Biên Hoà bao gồm

Đơn giá tại Biên Hoà
✅ 1 Máy phun sương FOG 2807

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 3.000.000 – 3.200.000 vnđ

✅ 30 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 20 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 20 chuyên dùng cho quán bia, quán cafe có diện tích khoảng 40m2

Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát 25 béc tại Biên Hoà – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát 25 béc tại Biên Hoà bao gồm

Đơn giá tại Biên Hoà
✅ 1 Máy phun sương FOG 2807

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 3.500.000 – 3.800.000 vnđ

✅ 40 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 25 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 25 chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, sân vườn có diện tích khoảng 50m2

Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát 30 béc tại Biên Hoà – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát 30 béc tại Biên Hoà bao gồm

Đơn giá tại Biên Hoà
✅ 1 Máy phun sương  

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 3.900.000 vnđ – 4.200.000 vnđ

✅ 40 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 30 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 30 chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, vườn cấy hoa lan có diện tích khoảng 60m2

Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát 35 béc tại Biên Hoà – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát 35 béc tại Biên Hoà bao gồm

Đơn giá tại Biên Hoà
✅ 1 Máy phun sương FOG 1109

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 4.250.000 – 4.650.000 vnđ

✅ 50 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 35 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 35 chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, vườn cấy hoa lan có diện tích khoảng 70m2

Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát 45 béc tại Biên Hoà – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát 40 béc tại Biên Hoà bao gồm

Đơn giá tại Biên Hoà
✅ 1 Máy phun sương FOG 1109

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 4.950.000 – 5.150.000 vnđ

✅ 60 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 40 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 40 chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, vườn cấy hoa lan có diện tích khoảng 90m2

Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát 50 béc tại Biên Hoà – Dịch Vụ Giá Rẻ 24h

Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát 50 béc tại Biên Hoà bao gồm

Đơn giá tại Biên Hoà
✅ 1 Máy phun sương FOG 2106

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Từ 5.250.000 – 5.650.000 vnđ

✅ 70 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 50 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 50 chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, vườn cây hoa lan có diện tích khoảng 110m2

Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát 50 béc trở lên Liên hệ 0932.489.685

Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát 50 béc trở lên bao gồm

Đơn giá tại Biên Hoà
✅ 1 Máy phun sương FOG-2703

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Liên hệ 0932.489.685

✅ 70 mét Dây dẫn PE Đài Loan 
✅ 50 Bộ béc phun
✅ 1 Bộ lọc nước 
==>> Hệ thống phun sương làm mát 50 trở lên chuyên dùng cho quán bia, nhà xưởng, vườn cấy hoa lan có diện tích khoảng 150m2

*** Lưu ý: Bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát tại Biên Hoà của Dịch Vụ Giá Rẻ 24h trên đây để quý khách tham khảo. Quý khách vui lòng liên hệ đến Dịch Vụ Giá Rẻ 24h để được hỗ trợ tư vấn báo giá miễn phí.***

Thông tin liên hệ tư vấn Giá lắp đặt hệ thống phun sương làm mát tại Biên Hoà

  • ☎️ Điện thoại: 0904.744.975
  • 🏪 Địa chỉ: Chi nhánh tại Biên Hoà
  • 🌐 Website: Dichvudiennuochn.com
  • 📨 Mail: Baogiachongtham@gmail.com

Các bài viết liên quan dịch vụ lắp hệ thống phun sương làm mát tại Biên Hoà

Bài Viết Liên Quan

Lắp hệ thống phun sương làm mát tại Hà Nội【Tiết kiệm 10%】 Lắp hệ thống phun sương làm mát tại Hà Nội【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Tham khảo bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát tại Hà Nội – Dịch Vụ Giá...
Lắp hệ thống phun sương làm mát tại Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】 Lắp hệ thống phun sương làm mát tại Vũng Tàu【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Tham khảo bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát tại Vũng Tàu – Dịch Vụ Giá...
Lắp hệ thống phun sương làm mát tại Bà Rịa【Tiết kiệm 10%】 Lắp hệ thống phun sương làm mát tại Bà Rịa【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Tham khảo bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát tại Bà Rịa – Dịch Vụ Giá...
Lắp hệ thống phun sương làm mát tại Đồng Nai【Tiết kiệm 10%】 Lắp hệ thống phun sương làm mát tại Đồng Nai【Tiết kiệm 10%】
Contents1 Tham khảo bảng giá lắp hệ thống phun sương làm mát tại Đồng Nai – Dịch Vụ Giá...